AV teht. 4, arvostelu: max 2 p.

1. osa: Fibonacci-ominaisuus: matriiiskertolaskua ja induktio: => 1 p.

loppuosa diagonalisoiden. Kannattaa käyttää käänteismatriisikaavaa teht. paperin lopussa.

Ehdotus: Johda kaavat käyttäen merkintöjä lambda[1] ja lambda[2] , sijoita vasta lopuksi 2. asteen yhtälöstä saamasi lukuarvot. Näin säästät kirjoitusvaivoja ja selkeys säilyy paremmin.