Mat-1.100
Matemaattiset ohjelmistot työvälineenä
18 - 29.8.2003


Tenttitehtävät ja niiden ratkaisut löytyvät Ohjelma-sivulta.

Tenttitulokset ovat valmistuneet. Linkki on avattavissa ainoastaan hut.fi-alueella.

Käyttäjätunnukset vanhenevat 12.9., mitä ennen on syytä kopioida talteen varsinaiselle käyttäjätunnukselle ne tiedostot, jotka haluaa säilyttää.

SKK   05.09.2003


Elokuun kahden viimeisen viikon aikana järjestetään Teknillisen korkeakoulun matematiikan laitoksella yhden opintoviikon laajuinen kurssi Matemaattiset ohjelmistot työvälineenä (kurssikoodi Mat-1.100). Tämä on suunnattu korkeakoulun uusille opiskelijoille.

Tavoitteena on opettaa käyttämään laskentaohjelmia matemaattisten ongelmien ratkaisemisessa. Esitiedoksi riittää lukion pitkä matematiikka. Laskentaohjelmana kurssilla on Mathematica. Työskentely tapahtuu Teknillisen korkeakoulun tiloissa ja koneissa.

Kurssilla saatuja taitoja voi hyödyntää myöhemmissä opinnoissa monin tavoin sekä matematiikassa että muissa aineissa. Välttämätön esitieto kurssi ei kuitenkaan ole, koska sitä ei voida resurssien rajallisuuden takia ainakaan toistaiseksi tarjota kaikille uusille opiskelijoille.

Kurssin ajankohta on 18 - 29.8.2003. Kurssilla on luentoja ja ohjattuja harjoituksia, joissa opitaan käyttämään Mathematicaa erilaisissa matemaattisissa tehtävissä. Toisen viikon lopussa kurssi suoritetaan tentillä, jossa ratkaistaan Mathematicalla samantyyppisiä perustehtäviä, joita luennoilla ja harjoituksissa on käsitelty. Esimerkkejä perustehtävistä ja hieman edistyneemmistäkin on nähtävissä vieressä. Kurssin alustavaan aikatauluun saattaa vielä tulla (vähäisiä) muutoksia.

Kurssille otetaan enintään 120 opiskelijaa. Tämän johdosta kurssille tulee hakea lomakkeella, joka lähetetään kaikille korkeakouluun hyväksytyille uusille opiskelijoille hyväksymiskirjeen mukana. Kurssille hyväksymisestä ilmoitetaan joko sähköpostitse tai kirjeellä maanantaihin 11.8.2003 mennessä. Mikäli hakijoita on enemmän kuin voidaan ottaa, valinta tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksen mukaisesti.

Kurssin vastaavana opettajana toimii TKK:n matematiikan lehtori Simo K. Kivelä.

In[1]

In[2]

Out[2]

In[3]

Out[3]

In[4]

Out[4]

In[5]

Out[5]

In[6]

Out[6]


SKK 26.08.2003