Teknillinen korkeakoulu, 
Matematiikan laitos

Huom! Tämä sivu on vanhentunut. Kurssitiedot löytyvät syksystä 2008 alkaen Nopasta.

Mat-5.3740 Kontinuumimekaniikka L (5op) / Syksy 2007


Sisältö

Kontinuumimekaniikassa jatkuvan aineen mekaniikkaa tarkastellaan matemaattisten mallien avulla. Tällä kurssilla käsitellään kontinuumimekaniikan peruskäsitteitä. Tarkoituksena on luoda pohja myöhemmille kursseille, jotka syventyvät (esimerkiksi) osittaisdifferentiaaliyhtälöihin ja numeerisiin menetelmiin.

Aikataulu

Luennot pidetään tiistaisin klo 12-13 salissa Y313 ja keskiviikkoisin klo 14-16 salissa U322. Ensimmäinen luento pidetään 18.9.2007 Luennoitsijana toimii dosentti Mikko Lyly.

Harjoitukset pidetään torstaisin klo 12-14 salissa Y313 Assistenttina toimii Antti Hannukainen (vastaanotto torstaisin klo 14-15, huoneessa Y323b). Ensimmäinen harjoitus on demoharjoitus 20.9.

Ilmoittaudu kurssille weboodissa

Suorittaminen

Kurssin voi suorittaa kahdella välikokeella tai tentillä, joihin kotitehtävistä saa lisäpisteitä. Välikoe- ja tenttipäivät sovitaan ensimmäisellä luentoviikolla.

ENSIMMÄINEN VÄLIKOE 30.10. 16-19. Koealue : TM luvut 1-5 ja luennoilla käsitellyt asiat.
TOINEN VÄLIKOE 18.12. 9-12. Koealue : TM luvut 6,7,8 13,14, ja 15 sekä luennoilla käsitellyt asiat. TULOKSET
TENTTI 18.12. 13-16. Koealue : Molempien välikokeiden alueet ja luennoilla käsitellyt asiat.

Viikon kotitehtävä palautetaan ennen laskuharjoituksia kirjallisesti ja itse harjoitukset ovat ns. demolaskarit. Kotitehtävän voi palauttaa harjoituksiin tai huoneen Y323b vieressä olevaan kirjekuoreen. Mallivastauksia jaetaan laskuharjoitusten yhteydessä ja huoneen Y323b vieressä olevasta kirjekuoresta. Kotitehtävistä saatavat lisäpisteet skaalataan vastaamaan maksimissaan yhtä välikoetehtävää.

Kurssimateriaali

Roger M. Temam, Alain M. Miranville : Mathematical Modelling in Continuun mechanics 2000, Cambridge university press

Harjoitustehtävät

  • Harjoitus 1 20.9. PDF
  • Harjoitus 2 27.9. PDF
  • Harjoitus 3 4.10 PDF
  • Harjoitus 4 18.10 PDF
  • Harjoitus 5 1.11 PDF
  • Harjoitus 6 8.11 PDF Mallit
  • Harjoitus 7 15.11 PDF (Lue kirjan kappaleen 8 alku)
  • Harjoitus 8 21.11 PDF Mallit
  • Harjoitus 9 28.11 PDF Mallit
  • Harjoitus 10 13.12 PDF Mallit

Esimerkkiratkaisut

Kierrokset 1-4

Kotitehtäväpisteet