DYS-numeriikkaa (ODE)

Terminologiaa, kirjallisuutta, linkkejä

[KRE9] Kreyszig Ch 21: Numerics for ODEs and PDEs

   DYS = Differentiaaliyhtälösysteemit, engl. ODE (systems)
   OsDY = Osttaisdifferentiaaliyhtälöt, engl. PDE

Luennoilla edetään pääsääntöisesti KRE-kirjan mukaan, esitystä täydennetään ja tarkennentaan paikoitellen, toisaalta KRE-kirjan laajasta menetelmäkirjosta käsitellään vain ns. yksiaskelmenetelmiä, joista vain nämä ovat esillä:
  1. Eulerin menetelmä
  2. Runge-Kutta
  3. Implisiittinen Euler
Virheet ja etenkin stabiilisuus otetaan tarkemmin kuin kirjassa.

Yksiaskelmenetelmät, skaariyhtälö

Käsittely on systeemeille muodollisesti hyvin samanlaista, tulkitaan vaan sopivat suureet vektoreiksi. Siksi käsitellään tarkemmin skalaaritapaus.

Yksiaskelmenetelmät, yhtälösysteemi


Last modified: Sun Nov 30 13:36:12 FLE Standard Time 2008