MattieO - Matematiikkaa tietokoneella, opasmateriaalia

Wolfram Alpha

Tässä lyhennellen otteita Simo Kivelän alla viitatusta artikkelista:

Wolfram—Alpha on Wolfram Researchin luoma verkossa toimiva hakukone,”computational knowledge engine”.

Kyselyt tehdään vapaamuotoisella luonnollisella englannin kielellä ja lähetetään verkon kautta käsiteltäväksi Wolfram Researchin palvelimelle. Tämä tulkitsee syötteen (joko oikein tai väärin tai ei lainkaan) ja pyrkii muodostamaan vastauksen laajojen tietokantojen ja palvelimella toimivan Mathematica-ohjelmiston avulla. Käyttäjä saa vastauksen lähes välittömästi uudella verkkosivulla.

Kyseessä on vuonna 2009 alkanut kunnianhimoinen hanke, joka varsinkin matematiikkaa koskevissa asioissa on varsin luotettava. Monessa muussa suhteessa kehittymisen varaa on vielä paljon. ...”

Sitaatti päättyy.

Vapaa syntaksi on tietysti sekä etu että haitta. Systeemi ymmärtää varmasti parhaiten Mathematica-syntaksia, mutta Simo Kivelän kirjoituksen mukaan ei aina. Tyylikästä on, että myös LaTeX-syntaksia voidaan käyttää (Ari Koistisen mukaan). Toisaalta vapaa syntaksi johtaa toisinaan arvailun puolelle sen suhteen, miten systeemi sen tulkitsee ja miten käyttäjän tulisi vastausta tulkita.

On selvää, että Wolfram Research ei luovuta koko Mathematica-ohjelmistoa vapaasti koko maailman käyttöön. Eräs ratkaisevan tärkeä puute verrattuna kaikkiin matemaattisiin ohjelmistoihin on muuttujasymbolien käytön puuttuminen. Niinpä WA ratkaisee kertaluonteisia tehtäviä, jolloin edellisen komennon tulosta ei voi käyttää seuraavan syötteenä. Kokonainen loogisesti etenevä ratkaisutyöarkki/muistikirja, johon matemaattisten ohjelmistojen käyttäjät ovat tottuneet, ei ole siten käytettävissä. Myöskään omien ohjelmien kirjoittaminen ei onnistu.

Esimerkiksi matriisilaskenta on hankalaa ja vähänkin isommilla matriiseilla vähintäänkin epätoivoista. Toki matriisioperaatioita voidaan tehdä, ja esimerkiksi pienissä yhtälösysteemi- ominaisarvo- käyrän sovitus ym. harjoitustehtävissä operointi on varmasti selkästi tehokkaampaa ja helppokäyttöisempää kuin taskulaskimella. Esimerkkejä on mm. alla mainitussa Timo Mäkelän oppaassa.

Linkkejä