MattieO - Matematiikkaa tietokoneella, opasmateriaalia

Mathematica

Mathematica on symboliseen ja numeeriseen laskentaan tarkoitettu kaupallinen ohjelmisto. Sen ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 1988, ja se on sittemmin noussut yhdeksi käytetyimmistä matemaattisista ohjelmistoista maailmassa. Ohjemistoa kehittää ja ylläpitää Wolfram Research -yhtiö.

Mathematica pystyy ratkaisemaan numeerisesti ja symbolisesti huomattavan määrän erilaisia ongelmia alkaen yksinkertaisista yhtälöistä päättyen moninkertaisiin integraaleihin ja Fourier-muunnoksiin. Mathematica tarjoaa myös helppokäyttöiset ja monipuoliset työkalut erilaisten graafisten esitysten laatimiseen.

Mathematican vahvuudet tulevat esiin parhaiten tehtäessä monimutkaisia symbolisia laskutoimituksia: komennot ovat intuitiivisia ja tulosteet helposti luettavia. Tulokset ovat myös helposti muokattavissa esityskelpoiseen muotoon.

Wolfram Research ylläpitää ja kehittää myös Mathematican verkkosovelluksia varten kehitettyä kaupallista webMathematicaa, jolla on tehty useita verkon ylitse toimivia Mathematica sovelluksia, kuten Wolframin ylläpitämä Wolfram Integrator, ja Simo Kivelän kirjoittama webLaskin.

Mathematica työkirjoja voi lukea käyttämällä Wolframin kehittämää CDF-playeriä.

Wolfram Research -yhtiö on myös kehittänyt hakukoneen Wolfram Alphan, jota voi myös käyttää useimmilla Mathematican komennoilla.

Lukemista

Mathematica-kurssi. Simo Kivelän kirjoittama lyhyt kurssimuotoinen johdatus Mathematican käyttöön. Sivustolla on runsaasti esimerkkejä aihealueittain jaoteltuna, sekä harjoitustehtäviä malliratkaisuineen itseopiskelua varten.

Englanninkielinen aloittelijan opas videoituna. Wolfram Researchin tuottama englanninkielinen videosarja Mathematican alkeisiin. Videot ovat hyvä apu ensikontaktiin Mathematican kanssa, etenkin itseopiskellessa.

Kokoelma Mathematica-tutoriaaleja. Lukuisia Wolfram Researchin tuottamia kirjallisia tutoriaaleja, jotka sisältävät kattavan esittelyn kielen eri ominaisuuksiin, sekä tarjoavat lukuisia esimerkkejä.

Getting started with Mathematica. Indianan yliopiston tuottama nopea katsaus Mathematican perusteisiin. Tarkoitettu avuksi ensimmäisille käyttökerroille tai tulostettavaksi tietokoneen viereen, ei itsenäiseksi kurssiksi.

Linkkejä

Wolfram Alpha on Wolfram Researchin kehittämä hakukone jota voi käyttää myös useilla Mathematican komennoilla. Hakukone piirtää automaattisesti annetuille funktioille kuvaajat, sekä laskee ääriäarvot, derivaatan ja integraalin. Hakukoneella voi myös hakea kaikkea matematiikkaan liittymätöntäkin.

Wolfram Integrator on webMathematicalla kirjoitettu sovellus yhden muuttujan integraalien symboliseen laskentaan.

Mathematica-Lab of University of Cincinnati. Cincinnatin yliopiston valmistama Mathematica-kurssi, joka keskittyy lähinnä analyysiin, mutta sisältää myös lyhyen johdatuksen ohjelmiston käyttöön.

University of North Carolina Asheville Mathematica Lab. Kattava joskin aavistuksen pinnallinen katsaus Mathematican eri käyttötapoihin ja toiminnallisuuksiin. Keskittyy enemmän Mathematican ohjelmalliseen kuin matemaattiseen puoleen.

Yleissilmäys Mathematican mahdollisuuksiin. Harvardin yliopiston tuottama sivu, jossa luodaan erittäin pinnallinen silmäys Mathematican mahdollisuuksiin. Katsaukset koostuvat lyhyestä saatekappaleesta ja esimerkkikoodista, joten omatoiminen selvittäminen voi olla tarpeen.

MIT Open CourseWare-kurssi. Kurssi on periaatteessa insninööreille suunnattu perusmatematiikan kurssi, mutta sisältää erittäin kattavan esittelyn Mathematican alkeisiin kurssin alkupuolella; loppupuolella tarjotaan myös hienoja esimerkkejä siitä, kuinka Mathematicaa voidaan soveltaa vastaavien ongelmien ratkaisemiseen.

Wolfram Demonstrations project Wolframin ylläpitämät yli 4000 Mathematicalla tehtyä esimerkkiä (lähes) kaikilta tieteenaloilta.

Kirjallisuutta

 • Heikki Ruskeepää, Mathematica Navigator: Mathematics, Statistics and Graphics, 3. Edition, Academic Press, 2009.
 • Jim Hoste, Mathematica DeMYSTiFied, McGraw-Hill Companies, 2009.
 • Michael Trott
  • The Mathematica Guidebook to Symbolics
  • The Mathematica Guidebook to Numerics
  • The Mathematica Guidebook to Graphics
  • The Mathematica Guidebook to Programming
  Springer-Verlag, 2004.