MattieO - Matematiikkaa tietokoneella, opasmateriaalia

LaTeX

LaTeX on tieteellisen kirjoittamisen piireissä erittäin suosittu tekstinäsittely ja ladontaohjelma, jolla voidaan kirjoittaa painokelpoisia matemaattisia kaavoja ja säädellä ulkoasua miltei rajattomasti. Suuri osa matemaattisista ja luonnontieteellis-teknisistä materiaaleista, harjoitustehtävistä tieteellisiin julkaisuihin ja oppikirjoihin, kirjoitetaan/ladotaan nykyisin tällä ohjelmalla.

Lukemista