Polynomit

Contents

Lyhyen oppaan polynomi-osa:

http://math.aalto.fi/~apiola/matlab/opas/lyhyt/polynomit.html

Polynomin esitys

Polynomi esitetään Matlab:ssa kertoimien vektorina korkeimman asteisesta alkaen. Jos jokin potenssi polynomista puuttuu, on vastaava kerroin luonollisesti = 0. Esim:

$$ p(x)=2x^4-x^2+5x -1 $$

Polynomin maaraa kerroinvektori [2,0,-1,5,-1] .

c = [2 0 -1 5 -1]
c =

   2   0  -1   5  -1

Polynomin arvo: polyval

polyval(c,1) % Polynomin arvo pisteessä x=1
ans =

   5

polyval toimii myös vektorille x (tietysti, koska kyseessä on Matlab) Niinpä voidaan heti piirtää:

x=linspace(-2,2);
plot(x,polyval(c,x))
grid on

Polynomin nollakohdat, roots

r=roots(c)
% Kuten kuvastakin vaikuttuu, 2 reaalijuurta ja 2 kompleksi.
r =

 -1.5315 + 0.0000i
  0.6618 + 1.0641i
  0.6618 - 1.0641i
  0.2079 + 0.0000i

Esim: Ykkösen n:nnet juuret:

Ratkaistaan polynomiyhtälö $z^n -1 = 0.$

Katsotaan ensin 3. asteen (kuutiojuuren) tapaus

n=3
c=[1 0 0 -1]  % z^3 -1
juuret=roots(c)
plot(juuret,'*');
hold on
t=linspace(0,2*pi);
plot(exp(i*t))
axis equal
n =

   3


c =

   1   0   0  -1


juuret =

 -0.5000 + 0.8660i
 -0.5000 - 0.8660i
  1.0000 + 0.0000i

Yleinen tapaus (esim: n=10)

hold off
n=10  % Muuttele
c=[1 zeros(1,n-1) -1]
juuret=roots(c)
plot(juuret,'*r');
hold on
t=linspace(0,2*pi);
plot(exp(i*t))
axis equal;grid on
shg
n =

  10


c =

   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  -1


juuret =

 -1.0000 + 0.0000i
 -0.8090 + 0.5878i
 -0.8090 - 0.5878i
 -0.3090 + 0.9511i
 -0.3090 - 0.9511i
  0.3090 + 0.9511i
  0.3090 - 0.9511i
  1.0000 + 0.0000i
  0.8090 + 0.5878i
  0.8090 - 0.5878i

c=[1 zeros(1,n) -1]
juuret=roots(c)
c =

   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  -1


juuret =

 -0.9595 + 0.2817i
 -0.9595 - 0.2817i
 -0.6549 + 0.7557i
 -0.6549 - 0.7557i
 -0.1423 + 0.9898i
 -0.1423 - 0.9898i
  0.4154 + 0.9096i
  0.4154 - 0.9096i
  1.0000 + 0.0000i
  0.8413 + 0.5406i
  0.8413 - 0.5406i

Tarkistus

$$ w_k=e^{2\pi\, i\, k/n},k=0\ldots,n-1$$

plot(exp((0:n)*2*pi*i/n),'b--')