3d-grafiikkaa

Contents

http://math.aalto.fi/~apiola/matlab/opas/lyhyt/grafiikka.html#sec:3d

clear
close all
x=-2:.1:2; y=x;    % x-ja y-akselin diskretoinnit tässä samoja.
[X,Y]=meshgrid(x,y); % X ja Y määräävät xy-alueen hilapisteistön.
size(X), size(Y)
ans =

  41  41


ans =

  41  41

Z=exp(-X.^2-Y.^2);  % Korkeusmatriisin arvot hilapisteissä.
            % Huomaa "pisteittäiset" laskutoimitukset.
surf(x,y,Z)       % surf-funktio "asettaa maton
             % sauvametsän päälle".
figure
contour(x,y,Z)   % Korkeuskäyräpiirros
axis equal

ezcontour(@(x,y)exp(-x.^2 - y.^2),[-2 2 -2 2]) % "easycontour" Tassa ei tarvita meshgridiä. axis equal

Mita meshgridissa tapahtuu? Katsotaan pienillä datoilla.

close all
x=0:3
y=-2:0
[X,Y]=meshgrid(x,y)
x =

   0   1   2   3


y =

  -2  -1   0


X =

   0   1   2   3
   0   1   2   3
   0   1   2   3


Y =

  -2  -2  -2  -2
  -1  -1  -1  -1
   0   0   0   0

X:ssa x-sarakkeita y:n pituuden verran vierekkain Y:ssa y-riveja x:n pittuden verran allekkain

Jonoutetaan kumpikin pitkiksi sarakkeiksi:

Hilan vastinkoordinaatit asettuvat paikalleen.

[X(:) Y(:)]
plot(X(:),Y(:),'*')
axis off
shg
ans =

   0  -2
   0  -1
   0   0
   1  -2
   1  -1
   1   0
   2  -2
   2  -1
   2   0
   3  -2
   3  -1
   3   0

Muista: plot(X,Y) piirtää samankokoisten matriisien vastinsarakkeet.
plot(X,Y)
hold on
plot(X',Y')
shg
% Niinpä koordinaattiristikko syntyy tälläkin tavalla näppärästi.

Napakoordinaatistoon, pinta ympyräalueen päällä

clf
t=linspace(0,2*pi,30);
r=linspace(0,1,10);
X=r'*cos(t);Y=r'*sin(t); % Ulkotulot: (pysty_v)*(vaaka_v)
mesh(X,Y,zeros(size(X))) % Nollataso
shg
figure
Z=1./(sqrt(X.^2+Y.^2));
surf(X,Y,Z)
hold on
surf(X,Y,5*ones(size(Z)))
shg