Aalto-yliopisto
Perustieteiden korkeakoulu
Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Matemaattisten mallien kokoelma

Deskriptiivisen geometrian piirustustöitä

Peruskonstruktiot

Aksonometriset kuvat

Perspektiivikuvat

Rekonstruktiot perspektiivikuvista